Lectia 1

Notiuni introductive,gramatica,verbele cele mai importante ale limbii engleze: to be,to have,to do.conjugarea verbelor in diverse ipostaze,intrebari uzuale: ce mai faci, cine esti, cum te cheama, vocabular si dialog intre doua persoane,

Prima lecţie – Lesson One
GRAMATICĂ GRAMMAR
Mai întâi îţi dezvălui un secret: limba engleză are o gramatică mai simplă decât limba română. Prin urmare, mai uşor de învăţat. Forma de plural a substantivelor este obţinută, în general, prin adăugarea terminaţiei „s”: apple-apples(măr-mere), cat-cats(pisică-pisici), dog-dogs(câine-câini), bat-bats(liliac-lilieci), horse-horses(cal-cai), leg-legs(picior-picioare), window-windows(ferastră-ferestre), mirror-mirrors(oglindă-oglinzi), door-doors(uşă-uşi)…
Excepţie fac substantivele cu formă de plural neregulată: man-men(bărbat-barbaţi), woman-women(femeie-femei), foot-feet(talpă-tălpi), ox-oxen(bou-boi), mouse-mice(şoarece-şoareci), goose-geese(gâscă-gâşte), sheep-sheep(oaie-oi), child-children(copil-copii)…
În limba engleză nu există pronume de politeţe, you fiind folosit universal atât pentru a exprima pronumele „tu” cât şi „dumneavoastră”. Ceea ce face diferenţa este maniera de adresare.
Verbele limbii engleze se conjugă mult mai simplu decât în limba noastră. La prezentul simplu – Present Tense – există de obicei o singură terminaţie diferită, aceea pentru persoana a III-a singular. La trecutul simplu – Past Tense – al verbelor regulate, terminaţia este aceeaşi pentru toate persoanele: „ed”.
Adjectivele nu au forme diferite la feminin sau masculin, la singular sau plural. Spre exemplu, adjectivul smart-isteţ: She is a smart girl. He is a smart kid. They are smart people.
Trei verbe sunt foarte importante în construcţia oricărei propoziţii sau fraze în limba engleză: to be, to have şi to do, adică a fi, a avea şi a face. Fiecare dintre ele poate îndeplini şi funcţia de verb auxiliar. Iată conjugarea lor la timpul prezent în propoziţii:
to be
I am Minnie. Eu sunt Minnie.
You are my friend. Tu eşti prietenul meu.
He is Alexander. El este Alexandru.
She is Helen. Ea este Elena.
It is our cat. Ea este pisica noastră.
We are Mr. and Mrs. Edwards. Noi suntem dl. şi d-na Edwards.
You are my guests. Voi sunteţi musafirii mei.
They are my students. Ei sunt elevii mei.
to have
I have a small cat. Eu am o pisică mică.
You have a white horse. Tu ai un cal alb.
He has a red car. El are o maşină roşie.
She has a big house. Ea are o casă mare.
It has gray fur. Ea are blana gri.
We have a little garden. Noi avem o gradină micuţă.
You have a smart child. Voi aveţi un copil isteţ.
They have beautiful flowers. Ei au flori frumoase.
to do
I do my homework. Eu îmi fac tema pentru acasă.
You do your job. Tu îţi faci meseria.
He does his duty. El îşi face treaba.
She does her work. Ea îşi face munca.
We do our lessons. Noi ne facem lecţiile.
You do your shoppings. Voi vă faceţi cumpărăturile.
They do their tasks. Ei îşi îndeplinesc sarcinile.
Noţiuni generale General concepts
Să nu uităm, însă, importanţa lexicului. Este cât se poate de clar că, fără un vocabular minim în limba engleză, nu ne-am putea face niciodată înţeleşi oricât de multă gramatică am cunoaşte.
Aşa că, să începem să vorbim în limba engleză. So let’s start speaking English!
Călătoria noastră începe cu prezentare şi saluturi obişnuite:
Our trip starts with an introduction and formal greetings:
Bună, mă cheamă Minnie. Minnie Jones. Dar pe tine? Hi, my name is Minnie. Minnie Jones. What’s yours?
Întrebări uzuale Frequent questions
How are you? How do you do? Ce mai faci/faceţi? I’m glad to meet you! Sunt bucuros(încântat) să vă întâlnesc! I’m glad to see you again! Sunt bucuros să vă văd din nou!
What is your name? Cum te cheamă? Who are you? Cine eşti? Do I know you? Te cunosc? I don’t remember meeting you. Nu-mi amintesc să te fi cunoscut.
Where are you from? De unde eşti? I’m from Romania. Sunt din România. I am a Romanian. Sunt român. And you? Dar tu? How old are you? Ce vârstă ai? I’m 50(fifty) years old. Am 50 de ani.
Cum salutăm: Hi! Salut! Hello! Bună! Good morning! Bună dimineaţa! Good afternoon! Bună ziua! Good evening! Bună seara!
Cum ne luăm rămas bun: Good bye! La revedere! Good night! Noapte bună! See you soon! Pe curând! So long! Adio! Farewell! Cu bine! Bye! Pa! Have a nice day! Să ai(aveţi) o zi bună!
Cum ne exprimăm recunoştinţa şi cum răspundem când ni se mulţumeşte: Thank you. Mulţumesc. I am grateful to you. Vă sunt recunoscător. You are welcome. Cu plăcere.
Cum ne cerem scuze: I am sorry. Îmi pare rău. Excuse me. Scuzaţi-mă! I didn’t want to do it. Nu am vrut să fac asta. I regret it. Regret.
Aşadar sunt Minnie, ghidul tău de limba engleză. Am 54 de ani şi sunt româncă. Sunt căsătorită de 30 de ani cu un englez, Alexander Jones. Avem doi copii: o fată, Emily şi un băiat, Peter. Povestea mea începe cu o întâlnire.
So I’m Minnie, your guide for English. I’m 54(fifty four) years old and I am Romanian. I’ve been married for 30(thirty) years to an Englishman, Alexander Jones. We have two children: a daughter, Emily and a son, Peter. My story begins with a meeting.
A Meeting O întâlnire
Jim Patrick: Good afternoon, Mrs. Jones. How do you do? I’m glad to see you again. (Bună ziua, doamnă Jones. Ce mai faceţi? Sunt bucuros să vă văd din nou.)
Minnie Jones: Hello young man, but who are you? Do I know you? I don’t remember meeting you. (Bună tinere, dar cine eşti? Te ştiu de undeva? Nu-mi amintesc să te fi întâlnit.)
Jim Patrick: Of course you do, Mrs. Jones. I’m Jim, Jim Patrick, now you know me, don’t you? (Bineînţeles că mă cunoaşteţi, doamnă Jones. Sunt Jim, Jim Patrick, acum mă ştiţi, nu-i aşa?)
Minnie Jones: Jim Patrick… Oh, of course, now I remember. You are Daniel’s younger son. Yes, I remember you. How is your father? (Jim Patrick… A, bineînţeles, acum îmi amintesc. Eşti fiul cel mai mic al lui Daniel. Da, acum îmi amintesc de tine. Ce mai face tatăl tău?)
Jim Patrick: He is fine, thank you. How is your family? (Este bine, mulţumesc. Ai dumneavoastră ce mai fac?)
Minnie Jones: They are all well. Our daughter and our son are married and have children. As for me and Al, we are quite all right, thank you. (Sunt bine toţi. Fiica noastră şi fiul nostru sunt căsătoriţi şi au copii. Cât depre mine şi Al, suntem destul de bine amândoi, mulţumim.)
Jim Patrick: Well, good bye Mrs. Jones. Remember me to your husband. See you soon! (Ei bine, la revedere doamnă Jones. Salutări soţului dumneavoastră. Pe curând!)
Minnie Jones: Good bye, Jim. (La revedere, Jim.)
Vocabulary:
so = aşadar, astfel
married = căsătorit, căsătorită
child, children = copil, copii
daughter = fiică
son = fiu
story = poveste
to begin = a începe
a meeting = o întâlnire
young man = tânăr, barbat tânăr
but = dar, însă
again = din nou
to know = a cunoaşte,a şti
to remember = a-şi aminti
of course = bineînţeles
younger = mai tânăr
well = bine
our = al nostru, a noastră, ai noştri, ale noastre
as for = cât despre
quite = destul de
all right = în regulă
remember me to … = transmiteţi salutări lui …
husband = soţ
soon = curând
Don’t forget! Nu uita!
Cele trei verbe importante ale limbii engleze sunt: to be, to have şi to do, a fi, a avea şi a face. Ele pot fi atât predicate cât şi verbe auxiliare.
Să conjugăm împreună to be:
I am Minnie. Eu sunt Minnie.
You are my friend. Tu eşti prietenul meu.
He is Alexander. El este Alexandru.
She is Helen. Ea este Elena.
It is our cat. Ea este pisica noastră.
We are Mr. and Mrs. Edwards. Noi suntem dl. şi d-na Edwards.
You are my guests. Voi sunteţi musafirii mei.
They are my students. Ei sunt elevii mei.
Să conjugăm împreună to have:
I have a small cat. Eu am o pisică mică.
You have a white horse. Tu ai un cal alb.
He has a red car. El are o maşină roşie.
She has a big house. Ea are o casă mare.
It has gray fur. Ea are blana gri.
We have a little garden. Noi avem o gradină micuţă.
You have a smart child. Voi aveţi un copil isteţ.
They have beautiful flowers. Ei au flori frumoase.
Să conjugăm împreună to do:
I do my homework. Eu îmi fac tema pentru acasă.
You do your job. Tu îţi faci meseria.
He does his duty. El îşi face treaba.
She does her work. Ea îşi face munca.
We do our lessons. Noi ne facem lecţiile.
You do your shoppings. Voi vă faceţi cumpărăturile.
They do their tasks. Ei îşi îndeplinesc sarcinile.
In English we say: În engleză spunem:
How are you? How do you do? Ce mai faci? Ce mai faceţi?
I’m glad to meet you! Sunt bucuros să vă întâlnesc! Sunt încântat să vă întâlnesc!
I’m glad to see you again! Sunt bucuros să vă văd din nou!
What is your name? Cum te cheamă?
Who are you? Cine eşti?
Do I know you? Te cunosc?
I don’t remember meeting you. Nu-mi amintesc să te fi cunoscut.
Where are you from? De unde eşti?
I’m from Romania. Sunt din România.
I am a Romanian. Sunt român.
And you? Dar tu?
How old are you? Ce vârstă ai?
I’m 50(fifty) years old. Am 50 de ani.
In English we greet people: În engleză salutăm oamenii:
Hi! Salut! Hello! Bună! Good morning! Bună dimineaţa! Good afternoon! Bună ziua! Good evening! Bună seara!
Before we leave we say: Înainte de a pleca spunem:
Good bye! La revedere! Good night! Noapte bună! See you soon! Pe curând! So long! Adio! Farewell! Cu bine! Bye! Pa! Have a nice day! Să ai(aveţi) o zi bună!
We express our gratitude: Ne exprimăm recunoştinţa:
Thank you. Mulţumesc. I am grateful to you. Vă sunt recunoscător. You are welcome. Cu plăcere.
We express our regret: Ne exprimăm părerea de rău:
I am sorry. Îmi pare rău. Excuse me. Scuzaţi-mă! I didn’t want to do it. Nu am vrut să fac asta. I regret it. Regret.

peste 700 de lectii de engleza

Parteneri :